Forside
Tilbage

Ordet for Uge 47:

Arbejdsgiverens plikter - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Arbejdsgiverens plikter
[Kol. 4:1. 1 Tim.5:2].

9. Og I gArbejdsgivere, gør ligeså imod dem, lad være med at true eller misbruge dem; I ved jo, at de har deres Herre i Himlene lige så vel som I, og hos Ham er der ikke personsanseelse [ partiskhed, uanset ens jordiske status].
3 Mos. 25:43. 5 Mos. 10:17. Job 34:19. Rom. 2:11. Kol. 4:1. 1 Pet. 1:17.
HIMMEL Fil. 2:10.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


g 3 befalinger for arbejdsgiver [Kol. 4:1].
1. Og I herrer! hav ligeså den samme hengivenhed, samvittighedsfuldhed mod dem [v:9. Kol. 4:1].
2. Vær ikke truende [v:9].
3. Vær klar over at du har den samme Herre og at der ikke er nogen personsanseelse hos Ham [v:9. Rom. 2:11. Kol. 4:1].
Uge 48
OP