Forside
Tilbage

Ordet for Uge 48:

Den troendes krigsførelse - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Den Troendes Krigsførelse
[Ef. 6:10-20. 2 Kor. 10:3-4. Rom. 6:1-8. Gal. 5:13-26. 1 Pet. 5:8].


Den troendes kamp i Gud's fulde rustning
[Kol. 6:10-20].

10. hI øvrigt mine brødre, ivær jstærk i Herren [hent din styrke fra Ham og ha' dine beføjelser gennem din forening med Ham]; i Han's vældige styrke, [den styrke, som Han's grænseløse magt/kraft giver]! Ef. 1:19. 1 Kor. 16:13. 2 tim. 2:1.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


h Efter at have givet dig din høje kaldelse og evangeliets store lære/undervisning, vil jeg nu vise dig den fjende som vil modstå, gøre modstand mod dig og hvordan du kan sejre over dem. [v:10-18].
i 12 befalinger for hellige
1. Vær stærk i Herren [v:10].
2. Vær stærke i Han's kraft [v:10].
3. Iklædt hele rustningen [v:11].
4. Stå[v:13-14].
5. Iført Sandhedens Bælte [v:14].
6. Iført Retfærdighedens Brynje [v:14].
7. på jeres fødder sko rede til fredens evangelium, [v:15].
8. Brug Troens Skjold [v:16].
9. Iført Frelsens Hjælm [v:17].
10. Brug Åndens Sværd [v:17].
11. Bed i Ånden [v:18].
12. Vær årvågen i Bøn [v:18].
j Gr. endunamoo, erhverve si styrke. Oversat: befæste{gøre fast mod angreb, beskytte ved} blive stærk(ere), [Fil. 4:13. 2 Tim. 4:17]. sætte i stand til, aktivere, [1 Tim. 1:12], være stærk, [Rom. 4:20. ef. 6:10. 2 Tim. 2:1. Hebr. 11:34], og vokse i styrke, [Ap.g. 9:22].
Uge 49
OP