Forside
Tilbage

Ordet for Uge 49:

Ifør Dig Gud's Rustning - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Den troendes fjende
[Joh. 15:18. Rom. 8:1-13. al. 5:16-21. Jak. 4:7.
1 Pet. 5:8. Mark. 16:17].

Ifør Dig Gud's Rustning [Kol. 6:10-17].

11. kIfør jer Guds lfulde rustning, [som Gud har tilvejebragt, en rustning som til en svært bevæbnet soldat ], m at du kan være i stand til [med succes] at stå op imod og holde stand imod [alle] djævlens nsnigløb, strategier og bedrag.
Rom. 13:12. 2 Kor. 6:7, 10:4-5. 1 Tess. 5:8.1 Pet. 5:8f.
DJÆVLEN (Ef. 6:11-16), Kol. 1:13
12. For vores okamp er ikke pmod kød og blod [fysiske modstandere], men qimod magterne og myndighederne*, mod verdensherskerne* i dette [nuværende] mørke, mod ondskabens åndemagter* i rhimmelrummet.
Ef. 2:2. Luk. 22:31. Joh. 14:30. Kol. 1:13, 2:15. 1 Pet. 5:8f. SATAN KALDES 1Pet. 5:8.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


k se note h [Luk. 24:49].
l Gr. panoplia, fulde rustning: komplet rustning omfatter skjold, sværd, lanse, hjelm, benskinner, og brystplade, i [v:13-17], kun i [v:11,13. Luk. 11:22.]
m 3 Store velsignelser ved Guds rustning.1. Evnen til at stå imod hele fjendens hær [v:11-14].
2. Evnen til at stå imod alle angreb [v:13].
3. Evnen til at slukke alle Satans pile [v:16].
n Gr. methodeia, snedige kunst, bedrag, håndværk, svindel, fremgangsmåde - anderledes middel, plan, brugt til at bedrage, at lokke i en fælde, trælbinde, og ødelægge og styrte menneskenes sjæle i fordærvelse. et menneskes snedige kunst, bedrag for at fælde hans jæl[note æ 4:14]
o Gr. pale, bryde, kæmpe; brydes med. Kun her. Det refererer til krigsførelse, krig i almindelighed mellem de hellige og oprørske ånder som er imod Gud.
p [Gal. 1:16. 1 Kor. 15:50].
q Se:
4 Slags oprørske åndsmagter. [6:12.]
1. Gr. archas, fyrstedømme, hersker eller ånd af højeste rang og leder i Satans rige [v:12. 1:21. Kol. 2:10].
. 2. Gr. exousia, myndigheder dvs: dem der får deres magt fra og udføre vilje af deres øverste herskere)[].
. 3. Gr. kosmokratopas, Verdens herskere over mørket,ondskabens åndemagter, åndelige verdens herskere [Dan. 10:13-21. Ef. 1:21. Kol. 1:16-18].
4. Gr. pneumatika ponerias, onde sataniske ånder i det himmelske [v:12, 1:21. Kol. 1:16-18].
r Gr. epouranois, himmelske steder over jorden [se note 1:3]
Uge 50
OP