Forside
Tilbage

Ordet for Uge 5:

Forsonet med Gud - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Gud den Almægtige har i Jesu blod,
indgået en pagt med sig selv for os.
[1:7-8].

Forsonet med Gud ved Sønnen.
Ef. 1:7-8.
7. I Ham, [Jesus Kristus, [Messias]] har vi forløsning [udfrielse og frelse] ved [Jesu Kristi] blod,
fjernelse af al vor synd
[tilgivelse] og vores handlinger [overtrædelser],
som stemmer overens med Han's rige og generøse nåde's gunst.
Ef. 1:14, 2:7-13. Ap.g. 20:28. Rom. 3:24. 1 Kor. 1:30. Kol. 1:14,20. 1 Pet. 1:18-19.
SYND Ef. 2:1. SYNDSFORLADELSE Kol. 1:14. BLODET Kol. 1:20.


8. Som Han i overflod og i overstrømmende fylde, gav os
samtidig med, al visdom og forstand [praktisk indsigt og kundskab],
Ef. 2:7. Kol. 1:9.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


I Ham, Jesus Kristus, [Messias] har vi forløsning [udfrielse og frelse] ved Jesu blod.
Det er prisen Gud har betalt for at manifestere Han's nåde og tage os til sig som sine børn.

FORLØSNING:
Ordet blev brugt når krigsfanger eller slaver skulles frikøbes, ligedan når nogen blev benådet fra dødsstraf efter at de havde gjort en eller anden forbrydelse. At Gud har forløst os, vil sige at Han har befriet os fra en situation som vi ikke selv var i stand til at løse os fra.

Guds rigdom er ikke kroner og øre, men meget andet. Vi har desværre den opfattelse at det er penge der tales om, når rigdom nævnes, selvom det også har med dette at gøre, men penge er det mindste i Guds rige.

Her er 10 eksempler på:
Den Sande Rigdom [Ef. 1:7. Luk. 16:11.]
1. Han's nådes rigdom [v:7].
2. rig på Han's herlige arv er i de hellige [v:18].
3. Kristi uransagelige rigdom [Ef. 3:8].
4. herligheds rigdom [Ef. 3:16. Rom. 9:23].
5. Han's godheds og overbærenheds og langmodigheds rigdom [Rom. 2:4].
6. Rigdom og visdom og indsigt [Rom. 11:33].
7. Rig på herlighed [Fil. 4:19].
8. Rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer i dig [Kol. 1:27].
9. Den fuldvisse indsigts hele rigdom og til erkendelse af Guds hemmelighed [Kol. 2:2].
10. Regne det for større rigdom end Ægyptens skatte at dele Kristi skændsel [Hebr. 11:26].

VISDOM OG FORSTAND
hører Gud til [Es. 40:28. Jer. 10:12, 51:15. Rom. 16:27].
Disse gaver giver Han mennesker for at de skal have muligheder til at leve ret, og for at de skal kunne udføre Han's tjeneste [2 Mos.31:3, 36:1-2. Dan. 2:21].

Uge 6
OP