Forside
Tilbage

Ordet for Uge 50:

Iklæd dig Guds Fulde Rustning - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Den troendes rustning
[Rom. 13:12. 1 Tess. 5:8. 2 Kor. 6:7, 10:3-5].

13. sDerfor tag på, iklæd dig Guds tfulde [komplette] rustning, at du kan være istand til at modstå den onde dag [af fare] og efter at uhave gjort hvad [krisen kræver], at stå fast [på din plads, fuldt forberedt, urokkelig og sejrende]. Ef. 5:16. 2 Kor. 6:7, 10:4.
14 Så stå fast og holde din jord, der har strammet det brede bånd af sandhed omkring din talje og have iførte Retfærdigheds, 14. Stå derfor, med sandheden [personlig integritet, moralske mod] [b]spændt som bælte, og være iført »retfærdigheds vbrynje«, [et oprigtig hjerte moralsk retskaffenhed og ret position med Gud],
Es. 11:5, 59:17. Rom. 13:12. 1 Tess. 5:8. 1 Pet. 1:13. SANDHED Fil. 1:18. RETFÆRDIGHED Fil. 3:6-9.
15. og på jeres wfødder sko xrede og [c]spændt fast til [at stå til ansigt mod fjenden, have fast grund under fødderne, stabilitet, hurtighed og parathed til at forkynde de gode nyheder] om fredens evangelium,
Ef. 2:17. Es. 52:7. Ap.g. 10:36. Rom. 10:15. FRED Fil. 4:7.
16. fremfor alt løft [beskyttende] i al jeres færd [d]troens skjold, hvormed I kan slukke alle de gloende ypile fra den zOnde
1 Pet. 5:9. 1 Joh. 5:4. TRO Fil. 1:27.
17. og ætag ø»frelsens hjelm på« og brug Åndens sværd, som er åGuds Ord. Es. 59:17. 1 Tess. 5:8. Hebr. 4:12. Åb. 1:16. HELLIGE ÅND Ef. 6:18.>

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


6:13
DEN ONDE DAG

Enhver dag som den onde angriber på, er i og for sig en ond dag.
Man trænger altid til at være på vagt.
Det kan imidlertid også tænkes at apostlen mener en speciel prøvelsesdag.

6:14
SANDHEDEN'S BÆLTE

Når soldaterne skulle gøre sig færdige til strid, måtte han først tage sit bælte på, således at de løse klæder ikke skulle flagre rundt om ham og hindre ham.
Mange af de troende her i Lilleasien trængte til formaningen om at stå fast og ikke lade sig rive med af lærdomsvejret [Ef. 4:14].

RETFÆRDIGHEDENS BRYNJE
var det vigtigste man havde at forsvarre kroppen med.
Den beskyttede de mest vitale organer.
Kristi retfærdighed som tilegnes den troende, er sjælens hovedforsvar mod Satans angreb.

6:15
De skulle altid være rede til at forkynde evangeliet [Rom. 10:15].
Det betyder også de evner og muligheder man får i og med at man modtager dette nådens evangelium.

6:16
I troen modtager vi Kristus som Gud's Søn og verdens Frelser, og ved dette sejrer vi over verden [1 Joh. 5:4]-

[b] 6:14 Lit omgjordede lænderne, en sætning ofte findes i Bibelen, er et presserende opfordring til at blive klar til øjeblikkelig handling eller en kommende begivenhed. Udtrykket er relateret til typen af tøj slidt i oldtiden. Før en kraftig aktivitet de løse ender af beklædning (tunikaer, slag, Kapper, etc.) skulle samles op og gemt i det brede bånd bæres rundt om midsection af kroppen. Bandet (normalt omkring seks inches lang) fungerede også som en slags lomme eller pose til at bære personlige genstande som en dolk, penge eller andre nødvendige ting. Omgjord dit sind eller binde op dit hjerte er eksempler på varianter af denne sætning og kræver mental eller åndelig forberedelse til en kommende udfordring.

[c] 6:15 En henvisning til de romerske soldater 'sko, som blev besat med skosøm at give dem stabilitet på slagmarken.

[d] 6:16 Her det græske ord henviser til de store romerske soldater 'skjold designet til at beskytte hele kroppen. Det havde en jernramme og blev dækket i flere lag af læder. Når dyppet i vand før en kamp skjoldet kunne sætte de brændende missiler kastet på dem af fjenden.

s Hav for øje på de kendsgerninger at du har en sådan fjende [v:12], vær udstyret med, iklædt Guds rustning. Den vil gøre dig usårlig og sejrrig [v:13-18].
t Se:
2 Slags rustninger. [6:13.]
1. Forsvars rustning til Beskyttelse :
1. Gr. perikephalaia, en hjelm metaph. beskyttelsen af sjælen, som består i (håb om) frelse[].
2. Gr. zone, bælte - til at spænde rustningen tæt til legemet, og bære daggert, sværd og andre våben.
3. Gr. thoraz, brystplade,brystharnisk i to dele, den ene dækker brystet og den anden dækker ryggen, for at beskytte vitale dele af legemet. Den strækker sig ned til begge ben.
4. Gr. knemides, benbeskytter dækker benene fra knæ til fod, beskyttelse mod klipper og torne, o.s.v.
5. Gr. thureos, et stort aflang skjold beskyttelse mod pile og sværdhug og andet. 2. Angrebs rustning til erobring, sejr:
1. Gr. machaira, sværd, stor kniv til at ødelægge fjenden og bringe ham til overgivelse. Ved siden af sværdet var der andre våben til angreb som blev brugt, spyd, lancer, kampøkser, køller,, buer og pile, og andre ting[].
6fold Kristne rustning:
1. Sandhedens bælte [v:14].
2. Retfærdigheds brynje [v:14].
3. Sko til villige fødder rede for fredens evangelium [v:15].
4. Troens skjold [v:16].
5. Frelsens hjælm [v:17].
6.Åndens sværd, som er Guds Ord [v:17].
u En militær talemåde, efter at have vundet alt, være rede til kamp igen note n [v:11].
v Samlg. med [Es. 11:5, 59:17].
w [Mark. 6:9. Ap.g. 12:8. Es. 52:7. Rom. 10:15].
x Gr. (h)etoimasia, være beredt, beredskab; lethed; beredvillighed; villighed. Det er evangeliet som bevirker fred med Gud og beredt til at møde Ham
y Se:
Brændende pile. [6:16.]
Gr. belos et missil, dart, spydkast, pile kastet som et spyd, eller sten fra en slynge. Brændende pile henviser sandsynligvis til billeder af pile med ild som sendes mod fæstningsværker, skibe, huse, og selv fjendens skjolde var lavet at træ eller læder For at slukke disse pile var skjoldene dækker af metal. Når kristne skal anvende våbene i åndelig krigsførelse referer det til onde tanker, lidenskaber, lyster, begær og fristelser af forskellige slags [1 Kor. 10:13-14. 2 Kor. 10:4-6. Jak. 1:13-15. Rom. 6:12. Joh. 2:15-17.]
z Dette refererer uden nogen tvivl til Satan som er fyrsten for alle onde magter [Matt. 13:19,38. 1 Joh. 2:13-14, 3:12, 5:18]. Benævnelsen bliver også brugt for andre onde ppersoner [Es. 11:4. 2 Tess. 2:8. 2 Pet. 2:7, 3:17.]
æ Gr. dechomai, oversat: modtage eller give adgang til 41 gange, sige ja til 2 gange og tage
5 gange
ø Her: 1 Tess. 5:8. samlg. med Es. 59:17.
å Gr. rhema, det skrevne Ord, talt [Ap.g. 1:1]. Se: [Luk. 4:32. Es. 8:20. Matt. 4:4-7]. Ånden reagerer altid i harmoni med det skrevende Guds Ord. Det skal citeres, udtales i tider med fristelser og det vil afsløre fjendens fælder og ødelægge dem
Uge 51
OP