Forside
Tilbage

Ordet for Uge 52:

Fred være med jer - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Slutningsord
[Kol. 6:21-24].

21. Men for at også I kan få at vide, hvordan det står til hos mig, hvorledes jeg har det, vil *jTykikus, den elskede broder og trofaste hjælper i Herren, fortælle jer alt om; Ap.g. 20:4. Kol. 4:7f. 2 Tim. 4:12. Titus 3:12.
22. jeg har sendt ham til jer med netop dette formål, så I kan vide, hvordan det går os, så han kan trøste og opmuntre og styrke jeres hjerter.

Fredsønsker.
[Kol. 6:23-24]..

23. Fred være med jer [f]brødre og søstre og kærlighed forenet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus, [Messias, den Salvede].
Gal. 5:6 6:16.
24. Nåden [Guds ufortjente favør] være med alle dem, som elsker vor Herre Jesus Kristus *ki Han's uforkrænkelighed [udødelige og ubestikkelige kærlighed].
1 Kor. 16:22. 2 Kor. 13:13. 1 Pet. 1:8. FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD 2 Tess. 3:5.
Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


6:21
TYKIKUS

var fra provinsen Asien Ap.g. 20:4 og var en af de delegerede fra hedningemenighederne som fulgte Paulus til Judæa med gaven til de kristne der.
Han nævnes også i [2 Tim. 4:12 og Titus 3:12].

*j [Ap.g. 20:4. Kol. 4:7. 2 Tim. 4:12. Tit. 3:12]. Han var højst sandsynlig en efesianer.
*k Gr. aphtharsia, uforgængelighed, al fremtidig renhed, oprigtighed, ukorrupt, udødelig [Rom. 2:7. 1 Kor. 15:42

Uge 1 2018
OP