Forside
Tilbage
Ordet for Uge 7:

Gav os en arv - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Gav os en arv
[Rom. 8:17. 1 Pet. 1:2-5].

11. I Ham [Jesus Kristus] er vi aogså blevet gjort til Gud's arvinger, [Kristi medarvinger] bforudbestemt dertil efter Han's cforsæt, der virker dalt i overensstemmelse med Han's egen viljes beslutning
Ef.1:14,18. Es 46:10. Rom. 8:28-30. 1 Kor. 12:6. Kol. 1:12. Åb. 4:11.
[samlg: 5 Mos. 9:29; 32:8-9].


12. for at evi* skulle være Han's herlighed til lov og pris, vi*, som allerede tidligere havde håbet på Kristus [Messias]. * de jødekristne.
Ef.1:14. Rom. 9:4. Gal. 3:23.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Vi har også opnået/vundet en arv sammen med de andre velsignelser fra v:3-9. Vi ejer dem nu i Kristus ved løfterne, men det vil ikke være vores i virkeligheden indtil udgangen af et liv plantet i Ånden [Matt. 5:5, 19:29, 25:34. 1 Kor. 6:9-10, 15:20. Gal. 5:21. Ef. 1:14,18, 5:5. Kol. 1:12, 3:24. Hebr. 6:12, 9:15. 1 Pet. 1:4. Åb. 21:7]. Vi får kun pantet på vor arv [førstegrøden, det højtideligt løfte og forsmag, udbetalingen på vores arv nu ved Ånden [Ef. 1:13-14].
b Note o og q, [v:4-5]: note z [Rom. 8:29].
c Dette formål bliver bekræftet i [v:3-5,12, 2:7,10, 3:6, 10-11].
d Se Rom. 8:28.
e Vi fra den tidligere kirke som var de første til at sætte vores håb i Kristus [v:12].

1:12
VI SOM ALLEREDE TIDLIGERE HAVDE HÅBET PÅ KRISTUS

"vi som har sat alt vort håb til Kristus. udtrykket betegner enten det åndelige Israel som ventede på den sande Messias, de som før Kristus kom, så frem til Han's frelse og ventede på Israel's trøst [Ap.g. 26:6-7], eller det der betegner dem som venter i tiden før Jesu anden komme.

Gud har givet os en arv, en arv der er så stor og uden ende, og alt dette i Jesus Kristus, vi er Han's medarvinger, se [Rom. 8:17]. Denne arv er ikke blot til vores personlige brug, men mere for at vi kan udføre den gerning Gud forud har lagt tilrette for os. Vi har fået status som husholdere over arven vi har modtaget fra Gud. Det er op til os hvordan vi forvalter den arv, det vil vi se på i næste Ord for Ugen.

Uge 8
OP