Forside
Tilbage

Ordet for Uge 8:

Beseglet ved Ånden - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Beseglede mig med den Hellige Ånd
[Ef. 4:30. Joh. 3:5. Tit. 3:5].

Beseglet ved Ånden [1:13-14].
13. I Hvem da aI kom til troen, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet [de gode nyheder] om jeres frelse — ja, i Ham blev også I befter I kom til troen, c beseglet [bekræftet gyldighed gennem en bestemt handling] med Helligånden, som var forjættet os [et løfte el. forventning om noget glædeligt].
Ef. 4:30. Ap.g. 2:33. Kol. 1:5-6. HELLIGE ÅND Ef. 1:13-14, 1:17. SANDHED Ef. 4:15.

14. Helligånden er d[*a]pantet, garantien på vores arv [førstegrøden, det højtideligt løfte og forsmag, udbetalingen på vores arv], så at vi Han's ejendom, Guds ekøbte besiddelse [Han's troende] kan blive [fuldstændig] forløst, Han's herlighed til lov og pris.
1 Mos. 19:5. 2 Mos. 7:6. Mal. 2:9. Rom. 8:16-23. 2 Kor. 1:22, 5:5. Tit. 2:14. 1 Pet. 2:9.>

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Her er 3 ting vi skal være opmærksom på:
1. Kom til troen: At komme til noget, betyder her i dette tilfælde at troen kommer til mig udefra ind i mig.
2. Hørte: At høre er også noget der er uden for mit område.
3. Beseglet med: Betyder at noget sker uden for mit område, at blive beseglet er noget der sker over eller i mig.

a Du kom også til tro på Kristus da du hørte evangeliet [v:12-13].
b Gr. pisteuo, har troet eller den tro, du blev beseglet med ved den Hellige Ånd, som var lovet [Gal. 3:14].
c
Beseglet [Ef. 1:13, 4:30.]
1. For sikkerhed [Matt. 27:66. Åb. 20:3].
2. At skjule, som indholdet i et brev [Åb. 10:4,22:10 samlg 5 Mos. 32:34].
3. Til at bekræfte eller at bevise ved et vidnesbyrd [Joh. 3:33, 6:27. Rom. 15:28].
4. For at bekræfte bekræfte et ejerskab [2 Kor. 1:22. Ef. 1:13, 4:30. Åb. 7:3-8]. Barnekår ved den Hellige Ånd gives til enhver som omvendes [Rom. 8:9,14, 16:2. 2 Kor. 1:22. Ef. 1:13, 4:30] og
den som har Ånden har Guds segl som tilhører den himmelske familie.

d Gr. arrabon pant-penge: løfte: eller tillidsforskud at det fulde beløb efterfølgende vil blive udbetalt [v:14. 2 Kor. 1:22, 5:5]. Den Hellige Ånd er barnekårets Ånd. Barnekår gennem denne fase af Åndens liv i den troende er det forskud af Ånden og vor arv indtil Åndens fylde er modtaget og den fulde forløsning er komplet [se note m, 2 Kor. 1:21-22, 5:1-10. Rom. 8:17-24. 1 Pet. 1:4-13].
e 2den N. T. profeti i Ef. [Ef. 1:14, uopfyldt] Næste v:21. Gr. peripoiesis,sikker besiddelse: vinder besiddelse). Det betyder den fulde komplette forløsning:
Det bliver brugt for at opnå:
1. Afgørende herlighed [2 Tess. 2:14].
2. Afgørende frelse [1 Tess. 5:9].
3. Afgørende arv [Ef. 1:14].
4. Afgørende for sjælens frelse [Hebr. 10:39].
5. Udvalgt folk [1 Pet. 2:9].

1:14 PANT
Vi har endnu ikke taget vor arv i besiddelse, selvom den er vores i Kristus, men den Hellige Ånd er beviset for at vi får denne arv. "Pant" (gr.: arrabon) betegner i (1 Mos.38:17-18,20.) noget som skal leveres tilbage når gælden er betalt fuldt ud. Dette pant er ikke en del af betalingen, men er en sikkerhed for denne. I NT. bruges ordet bare om det som Gud har forsikret de troende (2 Kor.1:22, 5:5.)

[*a] 1:14 Eller betaling.

Vi vil se på tro senere i Ordet for Ugen.
Uge 9
OP