Forside
Tilbage
Ordet for Uge 9:

Bøn For Velsignelser - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

5 foldig bøn for velsignelser
Bøn om Åbenbaring [1:15-23].
15. Derfor kan jeg også, aefter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og
jeres kærlighed til alle de hellige [Guds folk],
1 Kor. 1:4. Kol. 1:3-4. 1 Tess. 1:3. 2 Tess. 1:3. Filemon v: 4-5.
KÆRLIGHEDS BUD Ef. 4:2.

16. kan jeg ikke bholde op med at ctakke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner.
Rom. 1:8-9. Fil. 1:3-4. Kol. 1:3,9.
17. Og jeg beder om, dat, vor Herres Jesu Kristi eGud, vores fherlige Fader, vil give jer
gvisdoms og åbenbarings Ånd [få indsigt i hemmeligheder og til et dybt inderligt og et intimt] kendskab til Ham,
3:14,16. Es. 11:2. Kol. 1:9-10. 1 Joh. 5:20. HELLIGE ÅND Ef. 2:18.
ÅBENBARING Ef. 3:5.

18. at jeres hjertes højne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så I kan kende og forstå, hvilket
[a]håb Han har kaldt jer til, og hvor rig på herlig Han's arv er i de [g]hellige [de Guds folk som er tilsidesat for Ham selv],
4:4. 2 Kor. 4:4,6.Kol 1:12, 27. DE HELLIGE Ef.2:19.
19. og kende [så du kan forstå] hvor umåleligt og ubegrænset og overvældende stor Han's magt er ii os, som tror og har tillid til Ham. Det er den samme vældige styrkes indgriben,
Ef. 3:7,20, 6:10. 1 Kor. 2:5. 2 Kor. 13:4. Fil. 3:21. Kol 1:11, 2:12. TRO Ef.2:8.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a 2 Ting han hørte om efeserne:
1. Deres tro [v:15].
2. Deres kærlighed til alle de hellige [v:15].
Dette viser ægte/uforfalsket forvandling [Joh. 13:35].
b 2 Ting han gjorde angående efeserne:
1. Takkede uophørlig for dem [v:16].
2. Bad uophørlig for dem [v:16].
c Gr. eucharisteo, sig tak. Brugt 23 gange i Paulus' breve, kun 14 gange i resten af N. T.

d Se: 6 Ting bedt for Efeserne.
6 Ting bedt for Efeserne. [Ef. 1:17.]
1. Visdomsånd [v:17].
2. Åbenbaringsåns [v:17].
3. Oplyste øjne for forståelse [v:18].
4. Håbet for Han's kaldelsen [v:18 - samlg. note h ef. 3:16].
5. Rigdommen af Han's herligheds arv i de hellige [v:18, 1:7].
6. Den umålelige og ubegrænset og overvældende stor Han's magt er i dem, som tror[v:19. 3:19-20].

e Se: Gud kaldes

Gud bliver Kaldt. [Ef. 1:17.]
1. Vor Herre Jesus Kristi Fader [2 Kor. 1:3, 11:31. Ef. 1:3, 3:14. Kol. 1:3].
2. Nådens Fader [2 Kor. 1:3].
3. Al trøsts Fader [2 Kor. 1:3].
4. Herlighedens Fader [Ef. 1:17].
5. Alles Fader [Ef. 4:6].
6. Åndens Fader [Hebr. 12:9].
7. Lysets Fader [Jak. 1:17].
8. Fredens Gud (Fader) [Fil 4:9].

f Skaberen og Giveren af herlighed til alle hellige Se: Gud kaldes. [Ef. 1:17.]

g De havde allerede Sønneforholdets Ånd - pantet på den Hellige Ånd [v:13-14]. Nu beder han om at de må få hele Åndens fylde, ved hvilken de kun havde et mål af [Ef. 3:16-21, Joh. 3:34].
h Evnen til at modtage kundskab - menneskets ånd [1 Kor. 2:11]. Hvad øjet er for legemet, er ånden for det indre menneske. Nogle håndskrifter tolker "hjertets øjne." Det er gennem disse øjne som vi får forstand:
1. Håbet for Han's kaldelse [v:18].
2. Herlighedens rigdom [v:18].
3. Han's umålelige og ubegrænset og overvældende store magt [v:19].
i Igen og igen lægger Paulus vægt på læren af magt/kraft for den troende, ikke de vantro
[v:19, 3:16-21, 6:10-18. 1 Kor. 1:7, 4:18-20, 12:1-11].

[a] 1:18 I NT udtrykker ordet "håb" et næret ønske sammen med selvsikker sikkerhed for at opnå det, som længes efter.

Uge 10
OP