Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 1:

Guds udvalgte folk - Efeserbrevet kap 1:1.

af Preben Petersen

1. Paulus, ved Guds vilje [dvs. for Han's formål og valg], Jesu Kristi apostel [speciel, særlig budbringer]
sender hilsen til de hellige, [Guds folk] som er i Efesus,
de troende [indviede, tilsidesatte, bestemt for Gud selv],
de trofaste, loyale, ærlige og urokkelige i Jesus Kristus (Messias).
Ap.g. 18:19ff, 19:1. Rom 1:7. 1 Kor. 1:1. 2 Kor. 1:1. Kol. 1:1

Jeg vil i 2018 gå dybere ind i Efeserbrevet for at vi kan se hvem vi er i Kristus og hvad vi har fået i Ham. Vi må gøre os rede til at blive og være det lys og salt i verden omkring os.

Den længsel der er i Kristi legeme er ingenting at regne for, overfor den længsel der findes i Gud Faders hjerte for os og at vi skal lykkes. Vi er nød til at vågne op nu og forstå Guds plan med Han's kirke. Hvis vi ikke er os bevidste over hvem vi er og hvad vi har i KRISTUS, har vi inegen autoritet eller magt over vores fælles fjende, Satan og hans mørke.

Vi kan se at Paulus var helt klar over hans kaldelse og det er noget vi både personligt og menighedsmæssig mangler i menigheden i dag, dette er en stor mangel i Kristi legeme, for at vi kan være det vi er kaldt til at være, både som enkelt person og menighed.

Som vi kan læse er brevet stilet til de hellige, Guds udvalgte folk, de troende. Her vil jeg opfordre dig til at læse 1ste vers således:

(Sæt dit navn ind her) ved Guds vilje [dvs. for Han's formål og valg], Jesu Kristi (sæt din tjeneste ind her), den hellige som er i (sæt din bopæl/by ind her), den trofaste, loyale, ærlige og urokkelige i Jesus Kristus (Messias).

Vores identitet er i Kristus, se:

Gal. 2:20.
Jeg er korsfæstet med Kristus [dvs. i Ham har jeg del i Han's korsfæstelse];
og det er ikke længere mig der lever, men Kristus lever i mig.
Det liv jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen [ved at holde fast ved og stole på, helt tillidsfuld] på Guds Søn,
som elskede mig og gav sig selv hen for mig.
Gal. 5:24. Es. 53:12. Rom. 6:6. 1 Tim. 2:6. Åb. 1:5. GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5. TRO Gal. 3:2.

Når vi begynder at forstå vores kaldelse, begynder det sande liv at skinne gennem os ud til en verden som er i mørke, som der står skrevet i:

Es. 60:2-3.
For virkeligheden er at mørket skjuler jorden og dunkelhed folkene, men over dig skal Herren oprinde, over dig skal Han's herlighed ses.
Es. 4:5. Joh. 1:5,9,14. Kol. 1:13.
3 Til dit lys skal folkene [nationerne] vandre, og konger til dit strålende skær.
Es. 1:3, 42:6, 49:6, 62:1. Luk. 2:32. Åb. 21:24.

Jeg vil opfordre dig til at se bort fra dine omstændigheder og begynde med din mund at bekende højt hvad Guds ord siger du er, uanset hvad dine følelser siger, troen vil begynde at komme i dit hjerte og du vilopdage at sandheden vil frigøre dig til at leve det Gud har kaldt dig til at være, Han's søn. Du vil også begynde at bevæge dig i din salvelse, den Gud gav dig gennem Helligånden.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 2
OP