Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 10

Guds frelsesplan - Efeserbrevet kap 1:10.

af Preben Petersen

med hensyn til den frelsesplan at i forvaltnings tidens fylde [opfyldelsen af tiden, slutningen på historien , tidernes klimaks]
at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus.
Ef. 3:2. Gal. 4:4. Kol. 1:16,20. HIMMEL Ef. 1:20.

Her ser vi en af Guds store hemmeligheder, nemlig at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus. Det som Gud har skjult for os, giver os mulighed at opsøge og få visdom i.

Havd betyder det at Gud vil sammenfatte alt i Kristus?
Når vi ser hvad der står i Skriften Matt. 28:18. "Mig er givet alt magt i himmelen og på jorden." Dette betyder at alt er Ham underlagt, intet der findes i himmelen og på jorden kan gå fri af Han's magt, herredømme.

Derfor er det også nødvendigt at forstå den salvede bøn Jesus lærte sine disciple: se:

Matt. 6:9-13. "Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget være dit navn;
3 Mos. 22:32. Sl. 115:1. Ezek. 36:23. Luk. 11:2. BØNNER (Matt. 6:9-13), Joh. 17:1-26.

10 dit rige komme, din vil ske på jorden, som den er i Himlene.
Rom. 14:17. Matt. 26:39 ff. Ap.g. 21:14. GUD'S RIGE (Matt. 6:10,13), 6:33. HIMMEL Matt. 6:20.................."

Når vi går i dybden i denne undervisning Jesus giver sine disciple, betyder det, såfremt at du er en discipel af Jesus, at vi kan bede himmelen ned på jorden. Ser vi det med Guds øjne og Han's hjerte bliver det en af de mest vigtige bønner vi har fået for at kunne udføre vores kald her på jorden.

Jeg vil i en anden undervisning gå i dybden, da vi som Han's redskab må have visdom i hvordan vi indtager områder, byer, og ikke mindst den danske nation, for så at vende os til andre nationer.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 11
OP