Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge :

Nåden og Freden - Efeserbrevet kap 1:2.

af Preben Petersen

Denne Ugens Ord vil handle om Guds nåde og Jesu Kristi fred.

GUDS NÅDE
Livet kan ikke nydes, hvis du ikke kender eller forstår eller modtager Guds nåde.
Troen er nøglen til alle Guds løfter.
Vi skal altid sørge for at have vores nøgle med os
Vi begynder med at tro, og så skal vi se
Vi begynder med at tro, og så vil vi føle
Vi begynder med at tro vi er nye skabninger i Kristus, Udfra den tro hjælper Han os med at blive hvad vi er kaldt til at være.
Jeg må første kende hvem jeg er i Kristus og kende hvad jeg har og er i Ham.
Vi må tro at vi har det Gud siger vi har, selvom det ikke virker her og nu eller ser sådan ud, men vi kan bekende det, selvom fjenden siger det er løgn.
Gud har givet alt hvad vi behøver, men har jeg taget imod det i tro, gjort krav på det?
Kapitel 1:2.
v:2 Glæd dig over Guds Nåde og Fred

2. Må nåde [ufortjente favør/gunst, yndest, velvilje] og åndelig fred
[som betyder fred, indre ro og åndelige velbefindende, harmoni og enhed med Gud] være med dig
[være dit] fra Gud vor Fader og fra Herren Jesus Kristus.
Rom. 1:7. 1 Kor. 1:3. 2 Kor. 1:2. Kol 1:2

Jeg tror at vi ikke er helt klar over hvad Guds nåde betyder for os i vor daglig dag, hvor meget Guds kærlighed bære over med vores handlinger som er stik imod Han's natur. Der står skrevet, i: Ef. 2:8, "af nåde er du frelst ved tro, det skyldes ikke dig selv. Guds er gaven."

Hvor meget går du og grunder, mediterer over Guds frelsende nåde i det daglige, lever du i nåde?

Har Guds nåde plads i din daglige vandring, vil du være dyb taknemlig for så stor en kærlighed der vises dig.
denne taknemmelighed vil give dig adgang til den fred som Jesus i John. Ev. 14:27. Det er også i denne fred vi bliver ledt.

Men der er én og kun én måde at kunne modtage denne fred på: Du må fødes påny. Se og læs: John. Ev. 3:3-6. Nåden har gjort os fri fra Loven. Bland aldrig nåde og loven sammen, da vil du være under samme forbandelse som når du er under loven.
Lover oplyser dig kun om synden i dig, men nåden giver dig frihed til at leve i Guds retfærdighed, husk på ved at gøre retfærdige handlinger, gør dig ikke retfærdig, men Guds retfærdighed gør at du handler retfærdig. Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 3
OP