Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 3

Velsignet os i Kristus - Efeserbrevet kap 1:3.

af Preben Petersen

Kapitel 1:3.
v:3 Modtages ved tro


1. LÆRENDE HOVEDDEL: -
Den troendes stilling i nåden
[1:3-2:13].
sammenlign [Rom. 5:1-11].

9 velsignelser i Kristus
Velsignet os med al åndelige velsignelser
[1 Kor. 12:14. 2 Pet. 1:5-11].
Gud's mangfoldige nåde
i Kristus [1:3-14].

Udvalgt af Faderen. [1:3-6].

3. [Lov og pris til vor Gud og Far]. Lovet være Gud og Fader, vor Herres Jesu Kristi Fader,
som har velsignet os i Kristus [Messias]. med
al åndelige velsignelser [givet ved Helligånden] i den himmelske verden.
Ef. 2:6. 2 Kor. 1:3. 1 Pet. 1:3. ÅNDELIG Ef. 5:19, HIMMEL Ef. 1:10

Vi skal tro [ og modtage] i tro at Gud allerede har givet os alt hvad vi har brug for, til at leve et velsignet liv. I Guds rige, må vi altid tro før vi ser en varig forandring! Vi har visdom, retfærdighed, fred, kraft, magt, osv. Men vi må tro det er sandt!

Når vi begynder at forstå hvem vi er i Kristus, at Han er min nye identitet, kan vi vandre i alle Guds velsignelser. Prøv at se hvad 1 John's brev 4:17, siger: " I denne [forening og fællesskab med Ham], er kærligheden udfyldt og perfektioneret i os, så vi kan have tillid til dommensdag [med sikkerhed og frimodighed til at stå over for Ham]; fordi som Han er, er vi i denne verden."

Spørg dig selv:
Er Jesus syg, nej, så er du heller ikke syg. Læs:
Es. 53:5 "Men Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødres skyld; os til fred kom straf over Ham, vi fik lægedom ved Han's sår.
se også:
1 Pet. 2:24.
Han, som selv bar vore synder på sit legeme op på korsets træ, for at vi, døde fra vore synder, skal leve for retfærdigheden, Han, »ved hvis sår I fik lægedom.«
Es. 53:5,12. Rom. 6:2,11,18. RETFÆRDIGHED 1 Pet. 3:14.
.


Er Jesus i fangenskab, nej, så er du heller ikke i fangenskab. Læs:
2 Kor. 3:17.
Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed.
Joh. 4:24, 8:36. Rom. 8:2. Gal. 5:1. HELLIGE ÅND (2 Kor. 3:17-18), 4:13.


Er Jesus fattig, nej, så er du heller ikke fattig. Læs:
2 Kor. 8:9
I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at Han for jeres skyld blev fattig, da Han var rig, for at I ved Han's fattigdom skulle blive rige. Matt. 8:20. Luk. 9:58. Fil. 2:6-8. NÅDE 2Kor. 9:8. KENDE Gal. 4:9.


Du må begynde at søge i Skriften og finde de Skriftsteder der omhandler dit problem og se hvad ordet siger omkring alle dine spørgsmål og du må så bekende disse Skriftsteder højt over dig selv tro dem og holde fast på dem som din ejendom, og du vil se og opleve at Guds Ord virker, uanset dine omstændigheder.

Hvad siger: Hebr. 11:1.
Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.
Rom. 8:38-39. 1 Kor. 2:9-10. 2 Kor. 4:18, 5:7. HÅB 1 Pet. 1:3. TRO Hebr. 11:2..

Dette er blot nogle af de åndelige velsignelser som tilhører dig om du er født påny.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 4
OP