Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 4

Udvalgt os - Efeserbrevet kap 1:4.

af Preben Petersen

Kapitel 1:4.
4. Han har [i Han's kærlighed] udvalgt os [faktisk udvalgt os til Ham selv som Han's egne] i Kristus,
allerede før verdens grundvold blev lagt,
til at være hellig [indviet for og givet særstilling hos Ham], og [vi er nu] uden dadel og skyldfri i Han's øjne,
endog hævet over kritik for Han's åsyn.
Ef. 2:10, 5:27. Luk. 1:75. John. 15:16, 17:24. Rom. 8:29-30. Kol. 1:22. 2 Tess. 2:13. 1 Pet. 1:1-2. UDVÆLGELSE Kol. 3:12, DE HELLIGE Ef. 1:18.

Guds kærlighed

Gud udvalgte os før verden begyndte til at være hellig og indviet [sat til side til Han's brug],
og stå foran Ham ulastelig og dadelfri og hævet over kritik. Dette er altsammen gjort muligt, ikke ved vore gerninger, men ved Guds nåde.

I John.15:16, står der. " I har ikke udvalgt mig, men Jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen kan give jer, hvad som helst I beder Ham om i mit navn."

Vi ser at udvælgelsen helt og holdent er Guds valg og ikke vores. Det giver jo en hel anden forståelse af og for vores forhold til Ham. Gud gør ikke noget som er overilet, men det som er i Han's plan med hver enktle af os. Husk altid på "Gud er kærlighed," som jeg plejer at sige, Gud har ikke kærlighed, men Han er kærlighed. Han's udvælgelse ligger altså i Han's kærlighed til os.

Når vi er blevet født påny, er vi med det samme "hellig" sadt til side for at tjene Gud's formål, men Guds formål er først og fremmest fællesskab med os, genoprettelse til den Han har skabt os til at være, før kan vi heller ikke tjene Ham.

1:4
Paulus tænkte aldrig om sig selv, at det var ham som skulle have valgt Gud eller valgt at tjene Ham. Han var sig altid bevidst om at det var Gud som havde udvalgt ham. Se ovenover: [jf. John.15:16.]
HELLIGE: adskildte: anderledes: sadt til side for Gud's tjeneste.
ULASTELIGE: Uden plet eller lyde, sådan som et offer til Gud skulle være.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 5
OP