Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 5

Forudbestemt - Efeserbrevet kap 1:.

af Preben Petersen

5. og Han har i sin kærlighed forudbestemt os [planlagt for os i kærlighed] til at have barnekår
[være adopteret, åbenbaret som Han's eget barn] ved Jesus Kristus,
i overensstemmelse med Han's gode viljes formål, [fordi det glædede, behagede Ham, og var Han's gode hensigt].
Ef. 1:11. John.1:12. Rom. 8:15,29. Gal. 4:5. 1 Joh 3:1. GUDS KÆRLIGHED Ef.2:4.

Gud's forudbestemmelse med at vi skulle få barnekår, skyldtes ikke nogen fortrin fra vor side, eller noget som helst udenom Gud. Det var noget Han ene og alene selv havde bestemt, en beslutning som blev fattet af godhed i Han's egen frie råd,

Kilden er altså Gud's kærlighed, og midlet til at få del i dette, er Jesu Kristi forsoningsdød. Den endelige hensigt med barnekåret er at Gud's herlighed skal fremstilles gennem os, [jf. Rom. 8:15, 23, 29. Gal. 4:6. John. 1:12.]

At være forudbestemt kan være det samme som at være udvalgt. Er noget forudbestemt er der også en plan, som vi senere for at vide i Ef. 2:10.

Forudbestemt, udvalgt disse ord giver os en bedre forståelse for at Gud har noget større for os, nemlig at Han's herlighed ikke alene skal være i os gennem den nye fødsel, men som der står skrevet i Es. 60:1-3.

Men vi skal huske på at Gud vor Far ikke giver denne gave, "frelse ved tro," vi har fået en fri vilje, nøjagtig som Gud har sin frie vilje til at vælge, vi er stilt på valg om vi vil leve i det forudbestemte valg, der bliver tilbudt frit i Kristus.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 6
OP