Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 6

Guds accept - Efeserbrevet kap 1:6.

af Preben Petersen

Kapitel 1:6. Guds accept

Vi er accepteret i den elskede.


6. [Så at vi kan være] til ære og pris [værd at anbefale] for Han's herligheds nåde [ufortjente gunst,favør og barmhjertighed]
hvori Han har gjort os accepteret som Han frit har skænket os i Han's elskede Søn, Kristus Jesus [Messias].
Ef. 1:12,14. Matt. 3:17,17:5. Kol 1:13. NÅDE Ef. 1:6-8, Ef. 2:7-8.

Hvad har Gud gjort for at du kunne føle dig accepteret? Værdsat? Speciel?Han har adopteret os til at blive Han's børn fordi det behagede Ham. Han har gjort alt dette for at vi måtte blive et eksempel på Han's herlige nåde, gunst, favør og barmhjertighed.

Han's herligheds nåde [ den ufortjente gunst,favør og barmhjertighed] er lig med Han's kærlghed. Læg mærke til der står skrevet, "som Han frit har skænket os i Han's elskede Søn." Guds kærlghed er givende, ikke krævende. Vi har meget at lære om hvad den kærlighed egentlig betyder, ser du Guds kærlig kan ikke forstås, men opleves.

Vi har igen og igen hørt meget om Guds kærlighed og hvor meget Han elsker os. Nu kommer spørgsmålet til dig: "Hvor meget har du oplevet Han's kærlighed?"

Kender du dig accepteret af Ham? Hvis du ikke kan sige ja og amen til disse 2 spørgsmål, vil jeg opfordre dig til at søge Guds rige og Han's retfærdighed.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 7
OP