Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 7.

I Ham, Jesus Kristus, [Messias] - Efeserbrevet kap 1:7.

af Preben Petersen


7. Da vi nu er forenet med Ham, [Jesus Kristus, [Messias]] har vi forløsningens skatte [udfrielse og frelse] ved [Jesu Kristi] blod,
den totale eftergivelse for al vor synd
[tilgivet] og for vores handlinger [overtrædelser],
som stemmer overens med Han's rige og generøse nåde's gunst.
Ef. 1:14, 2:7-13. Ap.g. 20:28. Rom. 3:24. 1 Kor. 1:30. Kol. 1:14,20. 1 Pet. 1:18-19. SYND Ef. 2:1. SYNDSFORLADELSE Kol. 1:14. BLODET Kol. 1:20.

Der er 3 ord vi skal lægge mærke til, forenet med, forløsningens skatte, rige nåde

Forenet med, betyder at være ét med, vi kan se hvaf Jesus siger i

Joh. 17:21.
At de alle må være ét, ligesom du, Fader! er i mig, og Jeg i dig, at også de må være ét i os, verden må tro [uden tvivl], at du har sendt mig.
Joh. v:11,10:38, 14:20, 17:11. Gal. 3:28. Ef. 4:4. 1 Joh. 1:3, 3:24.

Du kan kun være forenet med Ham ved at forblive i Ham.

Forløsningens skatte, Alt hvad Jesus har og hvad Han gjorde på korset for os har givet os udfrielse og frelse, vi kan på grund af det begynde at leve dette nye liv.

Rige nåde, denne Guds nåde som vi er kommet ind under ved vores omvendelse fra synd, er så uendelig stor og ofte for os uforståelig, men vi kan leve i og under Guds nåde, Han's barmhjertighed rækker langt ud over vores fatteevne.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 8
OP