Forside
Tilbage
Ord for Ugen 2017

Ordet for Uge 9.

Han's viljes hemmelighed - Efeserbrevet kap 1:9.

af Preben Petersen

9. Han har gjort os kendt med Han's viljes hemmelighed [Han's plan/formål], som stemme overens med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt],
ifølge den beslutning, som Han planlagde [af Han's egen frie vilje] i Kristus Jesus [Messias],
Ef. 3:3,9. Rom. 16:25. Kol. 1:26. ENDETIDEN Ef. 1:9-14, 2:6-7.

At kende en hemmelighed giver én en viden om noget der ikke har været kendt før. Hvad betyder det at kende en hemmelighed? Her ei dette tilfælde betyder det at Guds vilje bliver åbenbaret for den der søger Ham og Han's vilje, at kende Han's formål. Det giver én en indgang til en andens viden og og hvad han eller hun har i sinde at udføre for sit liv.

Vi ved at Gud er den der holder alt liv i sine hænder og har magt til at gøre hvad Han har planlagt, vi ved også at Gud som er Herre over alt samt jorden med, har givet menneskene ansvaret for jorden, denne planet, og at Han ikke foretager sig noget uden der er blevet bedt Ham om at udføre Han's plan. Derfor som vi ved at når Gud skjuler tingene for os, er det ikke for at vi ikke skal kende dem, men for at vi skal søge Ham, Han ønsker mere end noget andet at vi søger Han's rige og Han's retfærdighed, Han har givet os alt hvad vi behøver for at leve det liv vi har fået her på jorden, men efter Han's vilje.

Vil du have Ugens Ord sendt til dig, så meld dig til levendevand@bbsyd.dk

Uge 10
OP