HJEM
TIIBAGE TIL PROFETISKE SIDE      


Gud's Kald For Danmark.6
Det Profetiske Kald For Danmark

af Preben Petersen.


Danmark er Gud's "Retfærdighed til Nationerne."


Det jeg vil bringe her er hvad jeg har modtaget over en længere tid's periode, og nu hvor vi står og skal over og indtage Løfternes Land, mener jeg, at jeg bør fortælle om denne profeti om hvad Gud ønsker for dette land.
Den som læser denne profeti må søge Herren for, hvor på Kristi Legeme han/hun har sin plads for at være med til at opfylde denne profeti.

Der er mange ting som må og skal på plads før en Profeti kan gå i opfyldelse, dog Gud er Mesteren Han ved hvad der skal til og Han er den der gør sin gerning i os så vi kan udføre Han's gerning derfor siger Han også gennem profeten Zakarias:
"ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved Min Ånd." Zak 4:6.
Han siger også gennem Salmisten
"Vent på Herren! Vær ved godt mod, dit hjerte være stærkt! Ja, vent på Herren." Salm.27:14.
og i Salm.31:25.
"Vær ved godt mod! lad hjerterne være stærke, alle i som venter på Herren!


Lad os nu se på hvad profetien indeholder og hvad den vil at vi skal forberede os til, for vi har hver især fået Gud's plan lagt ned i vore liv fra før verdens grundvold blev lagt. så vi kan vandre i Han's forudberedte gerninger. Så vi kan få nåde til at være med til at opbygge Gud's Rige.

I 1996 talte Herren til mig på en måde der var meget speciel. På vej hjem fra et søndags møde, hvor jeg var gået under mødet, årsagen vil jeg ikke komme nærmere ind på, blot at jeg var gået i frustration. Det skal dog bemærkes at jeg havde været temmelig frustreret i lang tid over alt det som jeg lagde øre til, så på vejen hjem gav jeg til at beklage mig til Herren. Jeg lod min frustration kommer ud.
Med et kendte jeg at Herren talte til mig. Alt hvad Herren delte med mig var, om Danmark, landets navn, vores flag, navnet på vores flag, hvordan vi havde fået dette flag, om kong Valdemar Sejr, om hvilken form for krig han udkæmpede. Alt dette jeg fik kendskab til var en stor bid, og jeg gjorde dette, at jeg både gik i Biblen og på biblioteket og undersøgte hvad jeg havde fået, det jeg havde fået havde jeg personligt meget lidt kendskab til og jo mere jeg undersøgte sagen kunne jeg se at det stemte overens med det Herren havde givet mig og da begyndte jeg at bede om visdom og indsigt i hvordan jeg kunne blive til nytte for at denne profeti kunne blive både kendt og iværksat.
Jeg var nok lidt for begejstret over hvad jeg havde fået at vide, så jeg begyndte at tale om det til mennesker, om det Herren ville med dette land, det var nok det mest tåbeligste jeg har gjort fordi ingen kunne hverken forstå eller modtage det, hvilket blot gjorde mig mere frustreret, og alle ved jo at så har fjenden rigtige gode kort på hånden til at få en til at kaste det bort med den bemærkning "det er nok ikke fra Herren" dog vidste jeg at Herren havde talt.
Der er nu gået en del år og jeg oplever at tiden er inde til at delagtiggøre flere i denne profeti. Den vil være kort og præcis her med tanke på at du som læser den vil bede over hvor og hvad du skal gøre, hvor din plads er i profetien.


Profetien.

Navnet Danmark er to ord der er sat samme "Dan" og "Mark." "Dan" betyder på Hebræisk både "dommer" og Gud er min "retfærdighed." Og "Mark" betyder "jord."


Videre Dannebrog vores banner er samtidig vort nationale flag som er med "korset og blodet", hvilket er Gud's eneste retfærdighed for mennesket, den eneste måde at mennesket kan komme til Gud på er ved troen på Jesus Kristus,og hvad Han frembragte gennem sin korsfæstelse, som blev gjort for at skabningen kan blive forligt med Gud vor Fader.

Gud begyndte at vise mig hvad Han vil bruge Danmark til, husk på at hver stamme havde sin funktion i Israel og det samme vil gøre sig gældende for hvert nation.


"Danmark er Min Retfærdighed til Nationerne."


Dette land Danmark skal "danne bro(g)" mellem Mig og nationerne og Min "retfærdighed" skal ses over dette land, for at nationerne kan se og tage imod.

Når du som læser dette ser dig tilbage hvordan dette land har gjort mange ulykkes love som pornografi - givet homoseksuelle rettigheder som end ikke bør nævnes, selv blandt hedningerne, abortloven, ja jeg kunne pege på utallige mange uretfærdigheder "Lovløshed" som der er gjort her i dette land.

Hvis og når vi (kristne) ydmyger os, beder og søger Herren's åsyn, omvender os fra vore onde veje, da vil Herren læge landet.
2 Krøn.7:14.
Vi skriver 2014 nu, og jeg sidder og læser denne profeti og fornemmer Herren sige snart, snart er den tid inde, men der vil først komme en åndelig storm over kirken i natioen, find ind i stormen's øje hvor du vil finde freden, min fred, ikke som verden giver, men min fred som overgår enhver forstand.
OP