HJEM
TIIBAGE TIL PROFETISKE SIDE
ET PROFETISK FOLK

At være et profetisk folk betyder:

Et folk som er kaldet af Gud for at vise den gudløse verden at der er en Gud til, at vise verden at Faderen sendte sin Søn til verden for at frelse fra mennesket i at gå fortabt.

Vi taler tit om, og beder tit om, at Gud's folk må være, og blive et profetisk folk.

Hvad kræves der for at være et profetisk folk?
Først og fremmest at du accepterer Jesus Kristus som din Herre, derefter at du tror med dit hjerte at Han døde for dig og dine synder på korset, og at Gud opvagte Ham fra de døde

Gud's folk et profetisk billede på Jesus Kristus, ligesom Jesus er Faderen's tolk, der viser hvem Faderen er, således er vi blevet Han's [Jesu Krist's] tolk
Det afgørende er, om vi tør tro dette.

Tør vi ikke tro det , har vi heldigvis Skriften's grund at stå på, 1 John. 4:17b. Ligesom Han er, således er også vi i denne verden.

Selvfølgelig er der meget mere i det at være profetisk, såsom at tale, handle profetisk, det jeg henviser til er at vandre profetisk.

Det første der kræves at vandre profetisk er, at være en Jesu discipel, følge i Jesu fodspor og ikke mindst vandre i Ånden.

Hvordan vandre vi i Ånden?. Jo, ved at vandre i og efter hvad ud's Ord siger.