Hjem
Til Ugens Ord
Alle Ting i Ham- Johannes 'Åbenbaring

Uge 2, 2016
Rick Joyner

Johannes 'Åbenbaring var ikke ment som et mysterium, men at blive forstået. Dens navn betyder "hvad der er åbenbaret," ikke "hvad som var skjult." Men der er nogle grundlæggende nøgler til forståelse af den. Det er de samme nøgler til at forstå al åbenbaring i Bibelen. Vi vil begynde vores studie af denne bog med den første af disse nøgler - den første erklæring der bliver gjort i Åbenbaringens bogen er:

"Jesus Kristus åbenbaring. ..."

Åbenbaringens Bog er en åbenbaring af Jesus Kristus, basta. Muligvis den største grund hvorfor der er så stor forvirring omkring denne bog er, fordi folk forsøger at se det mere som en åbenbaring af antikrist eller af de begivenheder som er profeteret i den. Disse er vigtige, men kun som en del af åbenbaringen af Jesus. Vi skal se alt gennem Ham, snarere end at forsøge at se Ham gennem alt andet.

Ligesom nogle bliver mere eller mindre distraheret af de bifloder, som giver den næring til livets flod, bliver mange bortledt fra de vigtigste åbenbaringer i denne bog. Nogle af disse sub-temaer er fascinerende, men som vores ven Peter Lord holder af at sige, "Det vigtigste er at holde det vigtigste for det vigtigste." Selv når vi søger at forstå rækkefølgen af begivenheder og forskellige manifestationer af det onde i Åbenbarings bogen, ser vi dem i forhold til Guds ultimative hensigter i Kristus.

Dette er ikke blot nøglen til at forstå denne bog, men til at forstå Bibelen, og faktisk al forståelse. Som vi bliver fortalt i Kolossenserbrevet 1:16-17:

16. For det var i Ham alle ting blev skabt, i Himlene og på jorden,
det synlige og usynlige, hvad enten det er troner eller herskere eller magter eller myndigheder:
alle ting blev skabt og eksisterer gennem Ham [ved Han's indgriben] og i og for Ham;

Sal. 33:6. Joh. 1:3,10. Rom. 8:38, 11:36. 1 Kor. 8:6. Ef. 1:21. Hebr. 1:2.

Han's før-eksistens [evigheden] og magt/kraft
[Mika 5:1. Joh. 1:1-2].

17. og Han eksisterede før alle ting, og i Ham består alt [hænger sammen, bliver holdt sammen].
Ordsp. 8:15, 22-31. Joh. 8:58. Hebr. 1:3.Alt blev til ved Ham og for Ham. alle ting bliver holdt sammen ved Ham. Som vi bliver fortalt i et af de vigtigste vers i Bibelen:

Ef 1:9.
Han kundgjorde os sin viljes hemmelige vilje (Han's plan/formål)
[som er:] i overensstemmelse med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt],
ifølge den beslutning, som Han havde fattet hos sig selv [af Han's egen frie vilje],

Ef. 3:3,9. Rom. 16:25. Kol. 1:26. ENDETIDEN Ef. 1:9-14, 2:6-7

Alt handler om Jesus. For fuldt ud at forstå skabelsen eller begivenheder i historien, må vi se det fra dette perspektiv. Alle ting arbejde hen imod Guds endelige mål-alle ting sammenfattes i Han's Søn.

For at forstå vores eget liv må vi se det igennem denne nøgle. Alle ting i vores liv blev tilladt for at føre os til Sønnen og at have vores liv opsummeret i Ham. Alle begivenheder i Åbenbarings bogen arbejde hen imod dette mål. Jesus er linsen vi må se igennem for at forstå alt.

Så hvorfor er der så meget om antikrist og den store ondskab som kommer over jorden i Åbenbarings bogen? Så slemt som det kan se ud, det med vil også føre mod Guds endelige formål-med forløsning, forsoning, og genoprettelse sim kun findes alene i Jesus. "Syndens menneske" er en personificering af menneskes synd. I denne vision, ser vi det endelige resultat af synden og oprøret, forårsager os til at kende, at dette er ikke, hvad vi ønsker at gøre igen.

For at forstå vor tid, må vi holde fokus på Jesus og hvad Han gør. Vi er nødt til at forstå det onde og udfoldelsen af begivenheder, men endnu mere må vi forstå Guds værk. Midt i alt det onde, blive Guds by bygget. Så vi holder vores opmærksomhed mere rettet på Ham, end vi gør på antikrist eller al det ondskab. Selv dete vil arbejde hen imod en større åbenbaring af Jesus ved at afsløre dybden af fordærvelse af det faldne menneske afslørie dybden af vores behov for Frelseren.

I sidste ende vil hele menneskets historie på jorden være en af de største Guds åbenbaringer-Han's nåde, barmhjertighed, godhed, og kærlighedens magt over døden. Denne Åbenbaring som blev givet til Johannes var forudsigelse af, hvordan de sidste faser af Guds plan vil blive udført i praksis.

I næste uge vil vi dække den anden afgørende nøgle for at forstå hvad der er givet til os i begyndelsen af Johannes 'vision. Så vil vi gå videre ind i en trin-for-trin rejse gennem Johannes 'Åbenbaring.

til uge 3
OP