Hjem
Tilbage

Guds tempel - Johannes Åbenbaring

Uge 39, 2017
Rick Joyner

I denne uge dækker vi resten af teksten i Åbenbaringsbogen 11:15-19, kommenterer efter hvert vers.

Og den syvende engel blæste i sin basun; da lød der i Himmelen høje røster, som sagde:
»Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og Han's Salvedes, og Han skal være konge i evighedernes evigheder.

Åb. 10:7, 12:10, 19:6. Sal. 2:6, 10:16, 22:29. Dan. 2:44, 7:14,27. Zak. 14:9. Luk. 1:33. GUD'S RIGE (Åb. 11:15-18), 12:10.

Som vi kan se, repræsenterer den syvende engel det afsluttende budskab om at gå ud. Når dette lyder, er der "høje røster i himlen", som taler om kraften i dette budskab der er så stor og forhøjet, at den høres i hele himlen eller i hele det åndelige område. Det er sandsynligt, at ikke alene alle nationer og landsbyer vil høre evangeliet om riget, men enhver levende sjæl vil høre dette stærke budskab.

Når dette budskab lyder, begynder verdens rige at komme under Kristi domæne. Mange nationer vil tilpasse sig riget, når dette evangelium bliver forkyndt. At se deres nation forberedt på dette er blevet en sag for mange kristne i hele verden, hvilket er et tegn på, at dette er nært.

16. Og de fire og tyve ældste, som sidder for Guds åsyn på deres troner, kastede sig ned på deres ansigt og tilbad Gud og sagde:
Åb. 4:4,10, 5:8, 7:11.


17. »Vi takker dig Herre, almægtige Gud, du, som er, og som var, fordi du har overtaget din store magt og tiltrådt dit kongedømme;
Åb. 1:4,8, 4:8, 19:6.

Der er en generel enighed om, at disse fireogtyve ældste er et råd af de største sjæle, der har vandret med Gud her på jorden. Andre tror, at det er de åndelige "Zadoks sønner", der får den højeste tjeneste i himlen - at tjene til Herren selv. Uanset det er de ringen tvivl om den højeste rang i himlen. Men når Lammet kommer ind i deres nærhed, eller de endda selv hører budskabet om Han's rige, falder de på deres ansigter for Ham. Denne konge, som bliver så personlig for os, at Han lever i os og altid er hos os, er den højeste ophøjedelse der nogensinde vil være i himlen og jorden. Den kloge bøjer knæet til Ham nu.

18. folkeslagene vrededes, men nu er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes,
og lønnen gives dine tjenere, profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit navn,
både små og store, og da de, der lægger jorden øde, selv skal ødelægges.«

Åb. 6:17. Sal.. 2:1,5. Matt. 20:8. Rom. 2:5. 2 Tess. 1:6. PROFETER Åb. 16:6. DE HELLIGE Åb. 13:7. FORTABELSE Åb. 14:9-11.

Denne tidsalders magt har aldrig truet Herrens budbringere eller selv Han's Søn med den respekt, de skylder. Proklamationen af Han's riges evangelium vil ophidse anti-Guds styrkerne som ikke er set før siden Jesus vandrede på jorden. Det skal forventes, når alle ting skal åbenbares for, hvad de er, og dette salvede ord, der går ud, vil afsløre, hvor alle på jorden står.

Det er også på dette tidspunkt, at de troendes belønning begynder. For dem, der står frimodigt for Herren og evangeliet i disse tider, vil det være af den største ære for al evighed. Dette er tidspunktet for den ultimative kamp mellem lys og mørke, godt og ondt, og derfor er tiden nu, hvor det vil tage størst mod og tro til at stå. Det er her hvor nogle af de største helllige vil blive prøvet. Derfor sagde Herren, at "de sidste skal blive de første", og Han har sparet sin bedste vin til sidst. Spild ikke deisse største privilegier.

19. Og Guds tempel i Himmelen blev åbnet, og Han's pagts ark kom til syne i Han's tempel,
og der kom lyn og bulder og tordenskrald og jordskælv og store hagl.

Åb. 4:5, 8:5, 15:5, 16:21. 2 Mos. 25:10. TEMPEL Åb. 14:15.

Som vi ser i en række bibelske profetier, er Guds tempel på jorden, kirken, en parallel til Guds tempel i himlen. Her ser vi, at når dette tempel i himlen er åbent, er der først lynnedslag. Disse taler om åbenbaring, især åbenbaring, der afslører, hvad der er skjult i mørket. Derefter torden, som er en profetisk metafor for Herrens stemme. Jordskælvet taler om at ryste alt, hvad der kan ryste, som vi får at vide i Hebr. 12.

Det store havlstorm snakker om ødelæggelsen af alt, hvad der ikke er i en ordentlig beskyttet. Der er et stort beskyttelserum, der kan beskytte os mod alting i Herrens vilje. De, der er beskyttet mod ødelæggelsen, vil være dem, der først har søgt Guds rige og Han's retfærdighed, og agter og har respekt for Han's vilje og formål fremfor deres egne ønsker. Disse vil ikke have noget at frygte af noget det som kommer over jorden.

til uge 40
OP